Kommentar v. 51

Fokus

Spotmarknaden har i nuvarande form under ca fyra år handlat med bland annat grisar. Vilken nytta köpare och säljare har haft av handelsplatsen finns det säkert delade meningar om. Hur som helst har handeln aldrig riktigt lossnat. Vår övertygelse är fortfarande att det vore bra om 100% av grisarna, små som stora handlades på en öppen handelsplats. Framförallt smågrishandeln skulle frigöras från sin boja.

Hittills har det inte blivit så, och med en konstant och ökande skillnad mellan produktion – konsumtion/förädlingskapacitet finns det anledning att tro att det kan ta ytterligare några år innan vi är där. Vi märker tydligt att i takt med att differensen mellan antal producerade grisar och förädlingskapaciteten ökat har köparnas intresse att knyta grisföretagarna närmre sig också ökat.

För att möta den minskande handelsvolymen har vi successivt jobbat mer och mer med export av svenska livsmedel. Det benet börjar nu ta allt mer fart och kräver därmed också ett större engagemang.

Vi tycker det är en lämplig tidpunkt nu att ändra huvudfokus. Du som vill handla grisar via Spotmarknaden är alltid välkommen att kontakt oss. Men vi kommer från och med nu inte uppdatera priser mm.

God Jul och Gott Nytt År!