Handel med Spotmarknaden

Spotmarknaden kan erbjuda flera olika alternativa sätt att handla. Efterfrågan att kunna göra affärer över en längre tid med fasta priser har vuxit och Spotmarknaden kan nu erbjuda den möjligheten, som ett sätt bland flera andra, att handla. Nedan följer en kort sammanfattning av Spotmarknadens olika möjligheter.

1. Affär nu på direkten
Det är så som Spotmarknaden har fungerat mest: någon vill göra affär, Spotmarknaden knyter ihop med någon lämplig att göra affär med, det bildas ett pris och görs ett avslut. Sedan är affärsrelationen över för den gången, även om samma parter gör affärer vecka efter vecka. Inga förpliktelser över tid för någon.

2. Kontraktsuppfödning – skulle vi kunna kalla det
Grishusinnehavaren ersätts för arbete, hyra, el m.m. Spotmarknaden ombesörjer smågrisar, besättningsveterinär och foder. Likviditetsbelastningen minskas till ett minimum liksom risken. Affären kan göras upp med öppen redovisning där den som har huset får ersättning men också är med och delar på vinst/förlust. Alternativt kan uppgörelsen göras med fasta parametrar, ersättning för hyra och arbete betalas och sedan är det bra med det. Inga egentliga risker alls för innehavaren av grishuset, efterkalkyl kan upprättas i förväg. Dessa uppgörelser kan göras över t.ex. ett år, men precis lika gärna omgångsvis, eller för ett visst antal grisar.

3. Fastpris för slaktgrisen
Innehavaren av grishuset får ett fast pris för slaktgrisen. Priset varierar mellan kvartalen men ett fast pris för varje kvartal, fram t.o.m. 3:e kvartalet 2012 kan erbjudas. Denna affär kan man inte komma in i hur och när som helst och den som är intresserad av denna lösning skall ta kontakt med Spotmarknaden omgående. Uppgörelsen omfattar ett bestämt antal grisar och därför är det viktigt att vara snabb här. Att vänta till nyår håller inte, då är tåget redan på väg och biljettpriset blir inte lika förmånligt.

4. Dräktiga suggor
Smågrisföretagen seminerar upp så att grupperna med säkerhet är fulla. Övertaliga suggor köper Spotmarknaden innan grisning. Vitsen är att smågrisföretagen alltid har fulla grupper, men slipper problemet med placering av övertaliga. Här gör vi upp om priset individuellt men det skall vara klart bättre än alternativen, och betydligt bättre än att stå med grupper som inte är fulla. De övertaliga dräktiga suggorna grisar innan de slaktas.

Detta är en kort sammanfattning och alternativa lösningar går alltid att diskutera. För er som känner att något av handelssätten ovan skulle passa, tveka inte att ta kontakt. Spotmarknaden finns till för just dig.