Slaktsuggor - Teurasemako

Ostamme teurasemakoita suomesta
- Puhumme englantia ja ruotsi

Until the mid -00’ the pig prices in Sweden differed from most part of Europe, where the prices fluctuated just as they should in a market economy, ruled by supply and demand.
In Sweden the prices were relatively immobile and the prices of cull sows were in line with the prices in Finland today. By opening trade with other countries, mainly Germany, the pricing in Sweden was immediately affected.
Today a cull sow in the south of Sweden is paid at approx. 1,06 €/kg, regardless of weight and meat%, i.e. no deduction for weight class or meat%.
It’s reasonable that Finnish entrepreneurs in the pig industry can take advantage of this price volatility and of the opportunities presented within the European co-operation.

Fram till mitten på 00-talet avvek grispriset i Sverige från större delen av Europa, där priserna rörde sig upp och ner, precis som de ska i en marknadsekonomi som styrs av utbud och efterfrågan.
I Sverige var priserna ganska orörliga och priset på slaktsuggor var i nivå med där priset är i Finland idag. Genom att inleda handel med andra länder, främst Tyskland påverkades prisbilden i Sverige omedelbart.
Idag betalas en slaktsugga i södra Sverige med ca 1,06 Euro/kg oberoende av vikt och kött %. D.v.s. inga avdrag för viktklass eller kött%.
Rimligtvis ska finska grisföretagare ta del av prisrörligheten och de möjligheter som ges inom det europeiska samarbetet.

For more information, contact us by phone: +46-35 20 20 110 or by e-mail: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.