Filtrera
 • Kommentar v. 48

  Förlorade skatteintäkter eller lika villkor?

  En vecka har gått, under de dagarna har griskött motsvarande ca 32 000 grisar importerats. Om arbetet dessa grisar skapat hade stannat i Sverige är det 164 helårsarbeten som sista veckan

  ...
 • Kommentar v. 47

  Konkurrenskraft?

  Rapporten Grön Konkurrenskraft har presenterats. Rapporten uppges vara ett verktyg för lantbruksföretagaren att bilda sig en uppfattning om sin egen och branschens konkurrenskraft. Det är ett mycket bra initiativ,

  ...
 • Kommentar v. 45

  Låt svenskt lantbruk minska statens underskott

  Statens underskott för oktober månad uppgick till 14,2 miljarder kronor. Räknat på grisens totala förädlingsvärde motsvarar det knappt 2,4 miljoner grisar.

  Varje gris producerad

  ...
 • Kommentar v. 43

  Mat Pratlandet Sverige

  I Matlandet Sveriges namn har priset till årets uppstickare tilldelats Qibbla Halal. I juryn sitter Eskil Erlandsson Landsbygdsminister, Marie Söderqvist VD Livsmedelsföretagen, och Anders Källström

  ...
 • Kommentar v. 42

  Den goda jorden - för vem?

  Det har i olika lantbruksmedia sista tiden varit mycket fokus på den goda jorden. Det har gjorts en grej av att Sverige tydligen har störst yta per capita asfalterad, och att städerna borde förtätas för att

  ...
 • Kommentar v. 41

  Låga lagernivåer ger stigande priser

  Veckans WASDE rapport visar att konsumtionen av spannmål ännu inte anpassat sig till mängden som finns att tillgå. Rapporten fick priserna att stiga på majs, vete, annan spannmål och framförallt

  ...
 • Kommentar v. 38

  Hemläxa

  Regeringsförklaringen innehöll inte en enda stavelse som hade något med livsmedelsproduktion eller närliggande att göra.

  Vi måste ta till oss läxan!

  Genom att informera politiker om lantbrukets betydelse för

  ...
 • Kommentar v. 37

  Räknefel

  Som många säkert uppmärksammat så blev det ett räknefel i förra veckans kommentar, det är som bekant 12 % moms på livsmedel, därmed behövs det drygt 500 000 grisar för att skapa de skatteintäkter som krävs för att med

  ...
 • Kommentar v. 36

  Jättesatsning?

  I veckan har regeringen aviserat att man har för avsikt att satsa 3,6 miljarder kronor under 4 år på infrastrukturen för malmproduktionen i Norrbotten. Detta har i media presenterats som en jättesatsning.

  Hur

  ...
 • Kommentar v. 35

  Välinformerade politiker? Ja tack!

  Om ni klickar HÄR så finns förteckning över ledamöter

  ...
 • Kommentar v. 34

  Grisföretagaren och samhällsekonomin

  Den starka kronan värker, mjölken upptar all media, spannmåls och protein priser tar hårt på lönsamheten. Ungefär så kan nuläget sammanfattas. Vad är då lösningen? Jo, samma som inom allt

  ...
 • Kommentar v. 27

  Danska stall

  I förra veckan var det stallvisning i Danmark. Ett nybyggt slaktgrisstall med 6 500 platser i en och samma huskropp. Lägg märke till andelen fast golv!

  ...
 • Kommentar v. 26

  I förra veckans kommentar föll det bort ett ord, det ska vara: dräktiga utslagssuggor köpes för 3 000 SEK/st.

  Kommentar

  Idag kom juni månads  WASDE rapport. Siffrorna är inte prisdämpande i någon del.

  ...
 • Kommentar v. 24

  Kommentar

  Kostnad för smågrisproduktion

  Under årets första kvartal har importen av griskött uppgått till 29 420 ton. Omräknat till årsbasis betyder det drygt 1,7 miljoner grisar eller ca 3,2 grisar/minut dygnet runt alla

  ...
 • Kommentar v. 23

  Sista chansen!

  Sveriges Grisföretagare och Örebro Grisföretagare ska ha ett stort tack för en väl genomförd stämma i unika miljöer. Stort grattis till alla pristagare och inte minst årets grisföretagare Hans Agné.

  Det kändes

  ...
 • Kommentar v. 22

  Djurskyddsutredningen - sista chansen

  1 vecka kvar. Se till att skicka in yttrande innan den 8 juni.

  Utkast som ni själv anpassar hittar ni

  ...
 • Kommentar v. 21

  Djurskyddsutredningen

  Det är nu endast 14 dagar kvar till 8 juni som är sista dagen att lämna yttrande över djurskyddsutredningen. Om utredningen skulle gå igenom som den ligger i förslaget kommer Sverige gå andra vägar än övriga EU

  ...
 • Kommentar v. 20

  Avgörande fråga för svensk grisproduktion - djurskyddslagen

  I dagens Land Lantbruk säger affärsrådgivaren Magnus Palmgård: Vi måste bli tydligare med att INTE leverera värden till marknaden som vi inte får betalt för. Konsumenten ska

  ...
 • Kommentar v. 19

  Djurskyddslagen

  – Den enskilt viktigaste frågan för mycket lång tid framåt.

  Djurskyddslagens betänkande hittar ni

  ...
 • Kommentar v. 18

  Utlåning

  Foderpriserna skenar så idag uppdaterar vi kalkylerna (se menyn till vänster). Det har kommit reaktioner mot smågriskalkylen, att kostnaderna för vaccinationer bl.a. gör att veterinär/medicin inte är tillräckligt tilltagen.

  ...
 • Kommentar v. 17

  Tolkning av EU:s regelverk

  Danska myndigheter försökte införa avvikande regler för grisarnas takhöjd under transport. Ärendet vandrade vidare till EU domstolen. Utslaget är intressant och kan betyda mycket för svensk

  ...
 • Kommentar v. 16

  Den årliga konsumentundersökningen

  Förtroendet för maten som nyligen släppts visar mycket tydligt att det är viktigare än någonsin att maten är billig. Det vill säga att vad som syns i form av ökade importvolymer och minskad

  ...
 • Kommentar v. 15

  Sjunkande produktion på växande marknad

  Från 1995 till 2011 har mängden mjölk producerad i Sverige sjunkit med 14 %, produktionen av nötkött har gått ner med 4 % och produktionen av griskött är ner med 21 %. Detta på en växande

  ...
 • Kommentar v. 14

  Rätt fokus

  Under januari månad har två grisar i minuten importerats till Sverige, alla dagar, dygnet runt. Det vill säga slaktade grisar i form av köttråvara. På mindre än två

  ...
 • Kommentar v. 13

  Europa och Sverige

  Slaktgrispriset upp 50 öre, smågris 700 SEK.
  Äggpriset i Europa rusar och har stigit med mellan 50 % och över 130 %. Med Europa menas alla länder i EU

  ...
 • Kommentar v. 12

  Avvänjningen är viktig

  Därför erbjuder Spotmarknaden gratis varuprov av Europas vassaste avvänjningsfoder till de 100 första som skickar intresseanmälan till

  ...
 • Kommentar v. 11

  Fokusera på marknaden

  Land Lantbruk ägnar i dagens tidning tre helsidor åt frågan om Sveriges Djurbönders vara eller inte vara och föreningens väl och ve. Samtidigt tar tidningen upp den svenska produktionens marknadsandelar i

  ...
 • Kommentar v. 10

  Svenskfödd ELLER utlandsproducerad?
  Eller utlandsfödd OCH svenskproducerad?

  I Sverige konsumeras c:a 4,2 miljoner grisar varav den beräknade produktionen 2012 uppgår till 2,55 miljoner. Om slaktkostnaden fördelar sig enligt

  ...
 • Kommentar v. 9

  Import av smågrisar

  Spotmarknaden har sista tiden fått väldigt många förfrågningar om danska smågrisar. För närvarande är det inte ekonomiskt möjligt att importera danska smågrisar då kraven på olika provtagningar gör dem för

  ...
 • Kommentar v. 8

  203 % ökning

  Under perioden 2000 – 2010 ökade importen av griskött med 203 % från 59 600 ton till 121 100 ton årligen. Sedan 2010 har utvecklingen accelererat ytterligare. Att tappa marknadsandelar på en växande marknad är förödande

  ...
 • Kommentar v. 7

  Säljare begär...inte!

  Förra veckan höjde Spotmarknaden priset för vad köpare är beredd att betala för en 30-kilos smågris till 700 SEK.

  Köparen som är beredd att betala 700 SEK per smågris behöver c:a 620 st. för leverans i

  ...
 • Kommentar v. 6

  Ny tid…

  I veckan som gått har Spotmarknaden blivit kontaktad av polacker som vill köpa svenska smågrisar och även sälja slaktgrisar. Danskarna har ”slut” på smågrisar och slaktgrisstallar i Danmark står tomma på grund av för högt

  ...
 • Kommentar v. 4

  Rätt eller fel?

  Diskussionen kring utländska smågrisar fortsätter – tack för alla kommentarer. Man kan lite grovt dela in kommentarerna i två grupper: ”Allt är politikernas fel” eller ”Svenska modellen är bra, snart kommer vi att

  ...
 • Kommentar v. 3

  Svensk grisproduktion – även i framtiden?

  Lågkonjunkturen som just nu pågår har, precis som alla tidigare, satt fart på strukturrationaliseringen. Det som är annorlunda denna gången är vad som verkar vara en kraftig obalans mellan

  ...
 • Kommentar v. 52

  Bönder och konsumenter

  Danmarks export av jordbruksprodukter uppgår 2011 till ca 12 500 SEK per invånare i Danmark, Sveriges till drygt 4 000 SEK per invånare i Sverige. Sverige är större, glesare, likvärdiga förutsättningar

  ...
 • Kommentar v. 51

  Bilar eller grisar?

  Regeringen har beslutat att lägga 450 miljoner SEK i Trollhättan regionen för att lindra följderna av Saabs konkurs. Om regeringen harmoniserat lagstiftningen med åtgärder vilka ökat svensk grisproduktions

  ...
 • Kommentar v. 50

  Ett liv efter jul

  Nu minskar efterfrågan påtagligt då julproduktionen är i slutfasen. Se över produktionskostnaderna så inte ekonomin äventyras. En fortsatt hög efterfrågan från Asien kan förhoppningsvis hålla emot ytterligare stora

  ...
 • Kommentar v. 49

  Mörk årstid

  På denna årstiden är allt som det brukar – noteringen går ner. Frågan är hur långt ner den kan gå med tanke på att det danska priset motsvarar 14,60 SEK (11 DKK + 1 DKK i efterbetalning).

  Även i övriga Europa är

  ...
 • Kommentar v. 48

  Likviditet och risktagande

  De högre priserna medför ökade krav på likviditet. Det märks genom ökat intresse av uppfödning där ...

 • Kommentar v. 46

  Konkurrenskraft är avgörande

  Foderpriserna har en neråtgående trend vilket i sig är positivt. Ser vi på anledningen är det mindre positivt – brist på kapital i många länder. Mycket spannmål pressas ut på marknaden eftersom ägarna

  ...
 • Kommentar v. 45

  Beräknat och verkligt pris?

  Precis som i Sverige jobbar även Danmark med ett beräknat och ett verkligt smågrispris. Trots den senaste tidens höjningar på slaktgris, samt det lägre utbudet av smågrisar i Tyskland, förmår det verkliga

  ...
 • Kommentar v. 44

  Vårt dagliga bröd...

  Minus 200 000 grisar per vecka till slakt i Tyskland. Minus 600 000 suggor i Tyskland. Minskande utbud av smågrisar i Europa. Om Greklandsproblemet kunde bli löst så oron kring ekonomin lugnat sig kan det bli

  ...
 • Kommentar v. 43

  Positiv finanskris

  Svenska grisföretagare kan tacka finanskrisen för de rimliga foderpriserna och räntorna. 

 • Kommentar v. 42

  Positivt på Alnarps Grisdag

  18 oktober hölls den traditionella Alnarps Grisdag. Dagen präglades under förmiddagen av föredrag som belyste lönsamhetsproblemen i den konventionella grisproduktionen.

  Mycket positivt att det inte

  ...
 • Kommentar v. 41

  Två slag ytterligare för svensk grisproduktion

  Dansk fettskatt

  Den danska fettskatten försämrar inte konkurrenskraften för svenskt griskött som exporteras till Danmark, men det blir tuffare att behålla volymerna om

  ...
 • Kommentar v. 37

  Marknadskommentar v. 37

  Slutklämmen på ledaren är komplett i analysen, ett citat återges här: "I stället för att erövra Europa borde nog regeringen lägga mer krut på att återta hemmamarknaden. Det finns en enkel metod att

  ...
 • Kommentar v. 36

  Kommentar v. 36

  Det märks nu påtagligt att tiden för insättningar som ska bli slaktade innan jul är över. Det trycker på märkbart i form av ett större...

 • Kommentar v. 35

  Kommentar v. 35

  Senaste veckan har spannmålspriset på november -11 terminen stigit med ca 6 %. Grispriset i Sverige har under den sista tre veckors...

 • Kommentar v. 34

  Kommentar v. 34 

  I veckans olika medier har det talats mycket om svenskt lantbruks vikande produktion. I

  ...
 • Kommentar v. 33

  Fientlig rapport

  AgriFood har släppt ytterligare en rapport som motarbetar svenskt lantbruk. Rapporten heter: En

  ...
 • Kommentar v. 32

  Kommentar v. 32

  Veckans WASDE rapport ledde till prisstegringar för i princip alla foderråvaror. Majstillgången skrevs ner och sammantaget är försörjningssituationen alla spannmålsslag inräknat den lägsta sedan 1974. Hade det inte

  ...
 • Kommentar v. 31

  Mervärde?

  Det är mycket turbulent på börserna så även råvarubörserna. 2 augusti steg priset på majs limit up 7 %, det är den varmaste säsongen på 56 år i majsbältet i USA. Extrem värme i samband med blomningen drar ner utbytet. 

  ...