I förra veckans kommentar föll det bort ett ord, det ska vara: dräktiga utslagssuggor köpes för 3 000 SEK/st.

Kommentar

Idag kom juni månads  WASDE rapport. Siffrorna är inte prisdämpande i någon del. Visserligen visar rapporten i vissa delar något högre skörd än marknaden förväntat men inte i nivå med konsumtionen. Därmed talar allt för fortsatt prisuppgång på foder.

Det märks allt tydligare på efterfrågan av smågrisar, foderkostnaden knäcker i många fall slaktgriskalkylen och utbudet av smågrisar ökar.